BOTIGA ONLINE
elmagatzem.blogspot.com
LLibres d'ocasió a 1, 3, 6, 9 i 12 €

dimecres, 7 d’octubre de 2009

Don Jaume 05

ESCENA V
(Don Jaume, Pere, Muntaner i el Consell de Cent)


C. Cent: Senyor!

Rei: Què voleu?

C. Cent: Un plec que de Tunis duu un exprés.

Rei: Que el llegiu prompte us prec
i d’un cop sabrem el què és.

C. Cent: Per cotxines que han estat
fent mamades com villanes,
a les putes catalanes
havem tret de la ciutat.

Rei: Tunis! Ells! Al Rei això! No, les putes, no!
Amb tanta infàmia i malícia,
fill meu, si ja fossis Rei,
amb quin dret o amb quina llei
imposaries justícia?

Don Pere: Al qui em faltés a la fe,
d’una manera tan porca
com en el Rei de Mallorca, l’enfilava pel rulé.

Rei: Fontanelles, tot seguit
galeres i homes preneu
i cap a Tunis voleu
perquè jo ara estic podrit!
I quan trobis el gandul
allà mateix me l’atrapes
me’l poses de quatre grapes
i me li dones pel cul.
Perquè tu, com jo, no et fotis
te’l tiraràs amb condó
i acabada la funció me li encastes,
me li encastes, me li encastes pels bigotis.

(Cor: me li encastes, me li encastes, me li encastes pels bigotis.)

Després de fer-lo desdir
et tires la seva dona,
et cagues a la corona
i tornes a venir aquí.

(Cor: et cagues a la corona i tornes a venir aquí)

(Fontanelles saluda i surt)

Hi ha res més?

Muntaner: Uns cartipassos de l'alcalde d’Albufera.

Rei: I què?

Muntaner: La resposta espera

Rei: I on és?

Muntaner: Sopant a «Can Nassos».

Rei: Ai, jo et fot, que és eixerit!
Llegeix doncs el seu escrit.

Muntaner: Senyor, els moros de Múrcia
furients com la lleterada,
quan surt tota enfurismada
de la punta del carall,
han travessat la frontera
matant homes, fotent dones,
tallant ous, eixamplant xones
i omplint-ne de sang la vall.
Amb gran ànsia aquí s’espera
que ens envieu vostres tropes
o si no, en faran sopes
de carn cristiana, els bacons.
Puix si tardeu un sol dia
a sortir de Barcelona
no queda amb virgo una xona
ni un home viu amb collons.

Rei: Cony! La llança i el cavall!
A la guerra, què carall!

Muntaner: No veieu que no pot ser?
Penseu en les purgacions!

Rei: Doncs porteu-m’hi a coll i bé!

Tots: Això es un cop de collons!

Rei: A la guerra!

(Surten tots duent el Rei a coll.
Només es queda Muntaner)